Το Ζαγόρι μας, τ. 140-141, 1989

Το Ζαγόρι μας, τ. 140-141, 1989

Αρ. Φύλλου 140-141, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1989
- Ζαγοριακά
- Η κοιλάδα του Αώου [Ηλίας Παπαζήσης]
- Ιστορικά σημειώματα [Μάνθος Οικονόμου]
Το Ζαγόρι
- «ΘΕΣΧΟΥΡΕ» [Δημ. Αθαν. Κουνάβος]
- Μνήμες της Κατοχής και της Αντίστασης [Ιωάννης Νικολαΐδης]
- Αναστάσιος Σακελλάριος [Γεώργιος Μέρτζιος]
- Μικρό ιστορικό οδοιπορικό στην Πίνδο [χ.σ.]
- Φραγκάδες: Ανάλυση του ιστορικού πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος [Δημήτρης Κουνάβος, Βασίλης Κασκάνης]
- Ένα γράμμα για σένα
- Αντί μνημοσύνου: Το παιδί της Άστρακας [Θ. Κ. Δερβος ]
- Κοινωνικά
- Νεκρολογία