Το Ζαγόρι μας, τ. 083, 1985

Το Ζαγόρι μας, τ. 083, 1985

Αρ. Φύλλου 83, Φεβρουάριος 1985
-Απόψεις
-Να εξακολουθούμε αισιοδοξούντες
-ΕΡΤ και Ζαγόρι
-42α επαρχιακή οδός
-Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ
-Ζαγόρι και πολιτιστική αναβάθμιση [Γιώργος Μέρτζιος]
-Σαρακατσάνο - Δάσκαλος [Χρ. Καρβούνης]
-Αι αναδασώσεις [Βασίλειος Δασκαλόπουλος]
-Ανθολογία Ζαγορίσιων συγγραφέων [Ιωάννης Νικολαΐδης]
-Η εκδήλωση «Ζαγόρι 84», οι χοροί και η Ζαγορίσια αμφίεση [Γιάννης Σαραλής]
-Κρίσεις και ερωτήσεις [Πολύβιος Καρράς]
-Αποδημητικά πουλιά [Γιάννης Σαραλής]
-Ιστορικές σημειώσεις από τον πόλεμο 1912 - 1913
-Το βήμα των αναγνωστών
-Ιστορικά σημειώματα: Η αιχμαλωσία της Μπολονάσαινας [Μάνθος Οικονόμου]
-Ο Πάνω - Σουδενιώτης Νικ. Χ. Γεωργιάδης
-Βιβλία
-Νέα των Ασπραγγέλων [Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπραγγέλων]
-Κοινωνικά
Φωτογραφίες:
-Ζαγορίσιοι και φίλοι στις χορευτικές εκδηλώσεις
-Λαμπρειάδειος Οικοκυρική Σχολή: Οι πρώτες μαθήτριες