Πέτρινο γεφύρι Βράγγαλη ή Δρογάρη - 10

Πέτρινο γεφύρι Βράγγαλη ή Δρογάρη - 10