Πέτρινο γεφύρι Βράγγαλη ή Δρογάρη - 03

Πέτρινο γεφύρι Βράγγαλη ή Δρογάρη - 03