Πέτρινο γεφύρι Βράγγαλη ή Δρογάρη - 09

Πέτρινο γεφύρι Βράγγαλη ή Δρογάρη - 09