Πέτρινο γεφύρι Βράγγαλη ή Δρογάρη - 06

Πέτρινο γεφύρι Βράγγαλη ή Δρογάρη - 06