Πέτρινο γεφύρι Βράγγαλη ή Δρογάρη - 05

Πέτρινο γεφύρι Βράγγαλη ή Δρογάρη - 05