Πέτρινο γεφύρι Βράγγαλη ή Δρογάρη - 01

Πέτρινο γεφύρι Βράγγαλη ή Δρογάρη - 01