Πέτρινο γεφύρι Βράγγαλη ή Δρογάρη - 02

Πέτρινο γεφύρι Βράγγαλη ή Δρογάρη - 02