Πέτρινο γεφύρι Βράγγαλη ή Δρογάρη - 04

Πέτρινο γεφύρι Βράγγαλη ή Δρογάρη - 04