Πέτρινο γεφύρι Βράγγαλη ή Δρογάρη - 07

Πέτρινο γεφύρι Βράγγαλη ή Δρογάρη - 07