Πέτρινο γεφύρι Βράγγαλη ή Δρογάρη - 08

Πέτρινο γεφύρι Βράγγαλη ή Δρογάρη - 08