ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1862 - 1914)

Γεννήθηκε στα Δολιανά. Αφού αποφοίτησε από τη Ζωσιμαία Σχολή εργάστηκε ως δάσκαλος στην Κωνσταντινούπολη. Ακολούθως, σπούδασε στη Νομική Σχολή της Αθήνας και εργάστηκε ως δικηγόρος στα Ιωάννινα. Ανέπτυξε εθνική δράση και διώχθηκε από τις τουρκικές αρχές. Έτσι, μετακόμισε στην Αθήνα, όπου εργάστηκε ως δικηγόρος και δημοσιογράφος.

Εξέδωσε την εφημερίδα «Ο Αγών» κι έλαβε μέρος στην «Εθνική Εταιρεία». Συνεργάστηκε στις εκδόσεις της «Βιβλιοθήκης Μαρασλή» μεταφράζοντας τους 3 τόμους της «Βυζαντινής Εποποιίας» του Schlumberger. Τέλος, κατήρτησε την «Έκθεση» για την Ελληνική Παιδεία στις Βαλκανικές χώρες, που μεταφράστηκε στα γερμανικά και εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Στα έργα του περιλαμβάνονται τα «Αι Ελληνικαί Αποικίαι» και «Ο εν Αιγύπτω Ελληνισμός».

Βιβλιογραφία

Κραψίτης Βασίλης, Λόγιοι της Ηπείρου (1430-1912), Τόμος Α’, Αθήνα, 1979, 321

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 26 (1977) 690-691