Το Ζαγόρι μας, τ. 066, 1983

Το Ζαγόρι μας, τ. 066, 1983

Αρ. Φύλλου 66, Σεπτέμβριος 1983
-Μνημόσυνη 1943
-Πίνακας που δείχνει το υψόμετρο και της πληθυσμιακές μεταβολές των χωριών του Ζαγορίου
-Ζαγορίσιοι ποιητές
-Ζαγόρι [Γιάννης Σαραλής]
-Λεύκη η τρεμούσα [Γιάννης Σαραλής]
-Φασίστες Λυσσιαγμένοι στο Ζαγόρι [Βασίλης Φανίτσιος]
-Μέρες Κατοχής [Μαρία Κεσίση]
-Πολιτιστικές εκδηλώσεις [Κ. Βαρζώκας]
-Μερικές κρίσεις για τη «Μνημόσυνη 43»
-Πολιτιστικές εκδηλώσεις
-Ελαφότοπος [Κώστας Βλαστός]
-«Μπαγιώτικα 1983 » [Ένας Ζαγορίσιος]
-«Καλοσόρσιταν [Χρ. Καρβούνης]
-Η Αρίστη και το Δ ανοιχτό σχολείο [Σ.Σ.]
-Το θέμα της ατομικής ιδιοκτησίας [Κώστας Λαζαρίδης]
-Λάιστα Ζαγορίου [Χρ. Καρβούνης]
-Ζαγορίσιες προσωπικότητες [Ιωάννης Χαρίτος]
-Τα ηπειρώτικα τραγούδια [Τάκης Σακελλαρίου]
-Αντίγραφο κώδικα των Επάνω Σουδενών του Ζαγορίου [Στάθης Λαμπρίδης]
-Τα ζαγορισιακά κληροδότημα και η επωφελέστερη αξιοποίηση των προσόδων αυτών σύμφωνα με το νόμο 455/1976. - Η ερμηνεία διαθηκών σύμφωνα με τον τροποποιημένο νόμο 2039/1939 [Σ.Λ.]
-Γεωργική έκθεση της ΕΟΚ στα Γιάννινα
-Τα χωριά μας
-Δεκαπενταύγουστος 1983 στη Βοβούσα [Χρόνης Δρούγιας]
-Εδώ Σκαμνέλι [Αλέξης]
-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ηλιοχωριτών Αθηνών
-Νέα από το Καπέσοβο [Δ.Σ.]
-Δωρεές
-Γράμματα αναγνωστών
-Προς την Εφημερίδα «Ζαγόρι» [Γεώργιος Δόνος]
-Σύλλογος Νέων Αρίστης Ζαγορίου [Σ.Σ]
-Οι Ζαγορίσιοι γράφουν [Γ. Βαρζώκας]
-Νεκρολογίες
-Δωρεές
-Β Ποδοσφαιρικοί αγώνες Ζαγορίου
-Προσφορά
-Ευχαριστήρια
-Εισφορές υπέρ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Φραγκάδων
-Προσφορές
-Κοινωνικά
Φωτογραφίες:
-Στιγμιότυπο από τη Μνημόσυνη 43, Ο Γρηγόρης Καψάλης μοιρολογεί με το κλαρίνο του
-Άποψη Αρίστης
-Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος
-Το πρατήριο Καυσίμων στους Κήπους της κ. Χαρίκλειας Γ. Γκρουίδη, που έγινε ύστερα από πρόταση της εφημερίδας μας και αποτελεί θετικό βήμα στην ανάπτυξη της περιοχής