Ναός Ταξιαρχών, Κάτω Πεδινά

Ο ναός, σταυροειδής εγγεγραμμένος αθωνικού τύπου με μεγάλο δωδεκάπλευρο τρούλο βρίσκεται στην είσοδο του χωριού. Στα δυτικά έχει προστεθεί μεταγενέστερος νάρθηκας. Σύμφωνα με τον ιστορικό Λαμπρίδη ο ναός χτίστηκε στα 1593. Στην αρχική πρόσοψη του ναού διακρίνεται εγχάρακτη επιγραφή στην οποία αναγράφεται η χρονολογία ΖΡΚΑ (1613).

Στην κτητορική επιγραφή εσωτερικά επάνω από τη θύρα που οδηγεί στο νάρθηκα πληροφορούμαστε ότι ο ναός διακοσμήθηκε στα 1743 από τον Καπεσοβίτη ζωγράφο Αναστάσιο. Οι τοιχογραφίες του ναού συνιστούν ένα ενδιαφέρον εικονογραφικό πρόγραμμα και αποτελούν το μόνο έργο του Αναστασίου, όπου εργάζεται μόνος τους, χωρίς δηλ. τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ζωγράφων από το Καπέσοβο.


 

Εκτύπωση