Ναός Ταξιαρχών, Κάτω Πεδινά - 03

Ναός Ταξιαρχών, Κάτω Πεδινά - 03