Ναός Ταξιαρχών, Κάτω Πεδινά - 05

Ναός Ταξιαρχών, Κάτω Πεδινά - 05