Ναός Ταξιαρχών, Κάτω Πεδινά - 04

Ναός Ταξιαρχών, Κάτω Πεδινά - 04