Ναός Ταξιαρχών, Κάτω Πεδινά - 08

Ναός Ταξιαρχών, Κάτω Πεδινά - 08