Ναός Ταξιαρχών, Κάτω Πεδινά - 06

Ναός Ταξιαρχών, Κάτω Πεδινά - 06