Ναός Ταξιαρχών, Κάτω Πεδινά - 07

Ναός Ταξιαρχών, Κάτω Πεδινά - 07