Ναός Ταξιαρχών, Κάτω Πεδινά - 01

Ναός Ταξιαρχών, Κάτω Πεδινά - 01