Ναός Ταξιαρχών, Κάτω Πεδινά - 02

Ναός Ταξιαρχών, Κάτω Πεδινά - 02