Πέτρινο γεφύρι Κουτσουλέκκου ή Κουτσολιάκου

 

 

 
Βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά του Ανθρακίτη και του Διπόταμου στην θέση «Δαρδακάλη-Κακαβιά» και γεφυρώνει τον Ζαγορίτικο ποταμό. Ονομάζεται έτσι από τον ιδιοκτήτη των κτημάτων της περιοχής που το έχτισε το 1803. Το γεφύρι βοηθούσε τις μετακινήσεις για τις αγροτικές εργασίες των κατοίκων και εξυπηρετούσε την επικοινωνία του Ανθρακίτη με το χωριό του Διπόταμου.
Είναι δίτοξο με την μεγάλη του καμάρα να έχει άνοιγμα 9 μέτρα και την μικρή 4,5 μέτρα. Τα προστατευτικά μεταλλικά κιγκλιδώματα που έχει είναι μεταγενέστερα. Έχει κηρυχτεί ιστορικό, διατηρητέο μνημείο (ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1260/30653/2-7-1982 - ΦΕΚ 628/Β/26-8-1982).
Για να φτάσουμε στο γεφύρι ακολουθούμε τον χωματόδρομο από τον Ανθρακίτη  προς τα χωράφια. Σε 500 μέτρα βρίσκουμε την πρώτη διασταύρωση όπου στρίβουμε αριστερά. Στα επόμενα 480 μέτρα, αφού αγνοήσουμε την πρώτη αριστερή διακλάδωση, στρίβουμε αμέσως αριστερά, στον επόμενο δρόμο που μας κατεβάζει μετά από 550 μέτρα, στο ποτάμι, μπροστά από το γεφύρι.
 
 
Συντεταγμένες: Ν 39.774422 Ε 20.875206 / 39°46'27.9"N 20°52'30.7"E 

Εκτύπωση

 

Λήψη αρχείου για χρήση συσκευής GPS:    kml