Πέτρινο γεφύρι Κουτσουλέκκου ή Κουτσολιάκου - 07

Πέτρινο γεφύρι Κουτσουλέκκου ή Κουτσολιάκου - 07