Πέτρινο γεφύρι Κουτσουλέκκου ή Κουτσολιάκου - 01

Πέτρινο γεφύρι Κουτσουλέκκου ή Κουτσολιάκου - 01