Πέτρινο γεφύρι Κουτσουλέκκου ή Κουτσολιάκου - 05

Πέτρινο γεφύρι Κουτσουλέκκου ή Κουτσολιάκου - 05