Πέτρινο γεφύρι Κουτσουλέκκου ή Κουτσολιάκου - 03

Πέτρινο γεφύρι Κουτσουλέκκου ή Κουτσολιάκου - 03