Πέτρινο γεφύρι Κουτσουλέκκου ή Κουτσολιάκου - 06

Πέτρινο γεφύρι Κουτσουλέκκου ή Κουτσολιάκου - 06