Πέτρινο γεφύρι Κουτσουλέκκου ή Κουτσολιάκου - 02

Πέτρινο γεφύρι Κουτσουλέκκου ή Κουτσολιάκου - 02