Πέτρινο γεφύρι Κουτσουλέκκου ή Κουτσολιάκου - 04

Πέτρινο γεφύρι Κουτσουλέκκου ή Κουτσολιάκου - 04