Πέτρινο γεφύρι Ντόβρης - 11

Πέτρινο γεφύρι Ντόβρης - 11