Πέτρινο γεφύρι Ντόβρης - 01

Πέτρινο γεφύρι Ντόβρης - 01