Πέτρινο γεφύρι Ντόβρης - 04

Πέτρινο γεφύρι Ντόβρης - 04