Πέτρινο γεφύρι Ντόβρης - 03

Πέτρινο γεφύρι Ντόβρης - 03