Πέτρινο γεφύρι Ντόβρης - 05

Πέτρινο γεφύρι Ντόβρης - 05