Πέτρινο γεφύρι Ντόβρης - 09

Πέτρινο γεφύρι Ντόβρης - 09