Πέτρινο γεφύρι Ντόβρης - 07

Πέτρινο γεφύρι Ντόβρης - 07