Πέτρινο γεφύρι Ντόβρης - 08

Πέτρινο γεφύρι Ντόβρης - 08