Πέτρινο γεφύρι Μυρίσι - 08

Πέτρινο γεφύρι Μυρίσι - 08