Πέτρινο γεφύρι Μυρίσι - 04

Πέτρινο γεφύρι Μυρίσι - 04