Πέτρινο γεφύρι Μυρίσι - 01

Πέτρινο γεφύρι Μυρίσι - 01