Πέτρινο γεφύρι Μυρίσι - 03

Πέτρινο γεφύρι Μυρίσι - 03