Πέτρινο γεφύρι Μυρίσι - 02

Πέτρινο γεφύρι Μυρίσι - 02