Πέτρινο γεφύρι Μυρίσι - 05

Πέτρινο γεφύρι Μυρίσι - 05