Πέτρινο γεφύρι Μυρίσι - 07

Πέτρινο γεφύρι Μυρίσι - 07