Πέτρινο γεφύρι Μυρίσι - 06

Πέτρινο γεφύρι Μυρίσι - 06