Πέτρινο γεφύρι Αγίου Μηνά - 17

Πέτρινο γεφύρι Αγίου Μηνά - 17