Πέτρινο γεφύρι Αγίου Μηνά - 13

Πέτρινο γεφύρι Αγίου Μηνά - 13