Πέτρινο γεφύρι Αγίου Μηνά - 11

Πέτρινο γεφύρι Αγίου Μηνά - 11